Regnskapstjenester for små og mellomstore bedrifter

Vi gjør din økonomiske hverdag lettere.

Kontakt oss

Våre tjenester

 • Lønn og personaladministrative oppgaver

 • Fakturering og purringer

 • Løpende regnskapsføring

 • Momsoppgjør

 • Kontoavstemming

 • Årsregnskap med noter

 • Bistand med årsberetning

 • Ligningspapirer

Vår målgruppe er små og mellomstore bedrifter (enkeltpersonsforetak og aksjeselskap), stiftelser og lag/foreninger.

Vi benytter følgende datasystem i vår virksomhet:

 • Duett (regnskap og rapportering)

 • Finale (årsoppgjør)

 • Huldt & Lillevik (lønn)